Ouderraad

Vergaderingen

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar voor ouders/verzorgers van leerlingen van het Thomas a Kempis. U bent dus van harte welkom om een vergadering bij te wonen!

Voor 2017-2018 zijn de vergaderdata: 8 november, 17 januari, 7 maart, 25 april en 27 juni.

Het tweede deel van de vergadering wordt er vergaderd samen met de schooldirecteuren. De directie voorziet ons van informatie over interessante ontwikkelingen en beleidsmaatregelen en vraagt ons regelmatig om advies. Anderzijds wordt de directie zo nodig door de ouderraad kritisch bevraagd en proberen we in goed overleg naar schoolbrede oplossingen te zoeken.

Activiteiten

  • Themabijeenkomsten voor alle ouders (meestal met een gastspreker).
  • Open Dag met informatie voor ouders van toekomstige leerlingen.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of zorgen en wilt u dit voorleggen aan de ouderraad óf wilt u graag een vergadering bijwonen, dan kunt u ons mailen via ortak@arentheemcollege.nl.
Betreft het een vraag of probleem specifiek voor uw eigen zoon of dochter, dan adviseren wij u om eerst te overleggen met de betreffende docent, de mentor of eventueel de afdelingsleider. De ouderraad is altijd bereid om u bij te staan of van advies te dienen.

Nieuwe leden welkom!

Op dit moment zijn de verschillende afdelingen goed vertegenwoordigd in de ouderraad. Mocht u graag in de toekomst lid willen worden van de ouderraad kunt u een mail sturen aan ortak@arentheemcollege.nl.

Thomas a Kempis

© Arentheem College