Titus Brandsma ontvangt predicaat Excellente School! Intranet

Titus Brandsma in Velp, één van de drie scholen van het Arentheem College, heeft vandaag het predicaat Excellente School 2016-2018... >>>

 

Titus Brandsma in Velp, één van de drie scholen van het Arentheem College, heeft vandaag het predicaat Excellente School 2016-2018 in ontvangst mogen nemen. Uit een zeer uitgebreid onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat Titus Brandsma naast het bieden van kwalitatief goed onderwijs “excellent” is in de onderstaande punten:

 

• aansluiting primair-voortgezet onderwijs, daarbij speciaal te noemen de Wereldklas;

 

• Unesco;

 

• extra keuzeprogramma voor leerlingen in de onder- en bovenbouw.

 

De heer Daalderop (directeur Titus Brandsma) legt uit: “Ons doel is leerlingen meer mee te geven dan alleen een diploma. Aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, cultuur en nemen van verantwoordelijkheid speelt bij ons op school een grote rol. Daarmee bereiden we onze leerlingen op een andere manier voor op het (wereld)burgerschap. Onze inspiratie halen wij uit het gedachtegoed van Unesco. We zorgen voor een geleidelijke overgang tussen primair en voortgezet onderwijs, niet alleen in de brugklassen maar ook met de Wereldklas. Dat draagt bij aan een veilig leerklimaat.  Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen keuzes leren maken.  Een laatste doel is: eruit halen wat erin zit. Dus ook meer doen dan je minimaal moet. Zo dagen we bovenbouwleerlingen uit een extra vak te doen en volgen leerlingen in de onderbouw een wereldvak naast de normale lessen. Dit extra’s zorgt voor een betere voorbereiding op het vervolgonderwijs.

 

Wij zijn enorm trots dat we als Titus Brandsma bereikt hebben dat we maar liefst drie jaar lang het predicaat Excellente School mogen voeren. Een resultaat van het samen bepalen van een visie en deze dan ook uitdragen. En natuurlijk veel aandacht voor onze leerlingen door hardwerkende en goede docenten.”

vlag