Over Arentheem

De Arentheem Scholengroep heeft, inclusief de stafdiensten, 345 medewerkers. Samen zetten zij zich in voor ongeveer 2850 leerlingen. We bieden kleinschalig onderwijs. Dat lukt, omdat we bestaan uit drie scholen. Elke school legt bij het uitvoeren van dit beleid zijn eigen accenten.

Onze scholen

Thomas a Kempis: havo, atheneum, gymnasium
Op Thomas a Kempis volgen ongeveer 655 leerlingen de havo, 750 het Atheneum en ruim 280 het gymnasium+. Er werken 179 medewerkers.

Leerpark Arnhem: praktijkschool, vmbo, beroepsmavo, mbo
Op Leerpark Arnhem volgen 250 leerlingen het vmbo, 160 het praktijkonderwijs en nog eens 85 het mbo. Er werken 72 medewerkers.

Titus Brandsma: havo, mavo en Wereldklas
Op Titus Brandsma zijn er ongeveer 660 leerlingen. Er werken 75 medewerkers.

Centrale directie en bestuur

De algemeen directeur van de Arentheem Scholengroep is de heer L.J. (Leenderd) van der Deijl.
We vormen samen met het Perron, Astrum College, Dulon College, Technova College de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden (COG). Ons jaarverslag vindt u hier: Jaarverslag 2020 en Publieksversie Jaarverslag 2020.

Samenwerkingsverband

Samen met de andere scholen in Arnhem en omgeving neemt de Arentheem Scholengroep deel in het Samenwerkingsverband. Door onderlinge afstemming en overleg wordt er zo naar gestreefd dat het voor iedere leerling mogelijk is om een diploma te halen dat past bij zijn of haar niveau en mogelijkheden.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen