Missie

De drie scholen van de Arentheem Scholengroep bieden eigentijds en ambitieus onderwijs, dat verder gaat dan een diploma. We bereiden leerlingen voor op het vervolgonderwijs of op beroepsuitoefening. En op hun (wereld)burgerschap. We willen onze leerlingen opleiden tot (jong)volwassenen die met een uitstekend kennisniveau, eigentijdse vaardigheden én nieuwsgierigheid, een open en kritische houding, verantwoordelijkheidsbesef en zelfvertrouwen in de wereld staan.

Onze visie

Leerlingen hebben verschillende behoeften en talenten. Ons rijke aanbod stimuleert en activeert hen. Onze wereld verandert in een hoog tempo, ons onderwijs verandert mee en zorgt ervoor dat leerlingen zich goed kunnen redden in de samenleving. We bieden leerlingen de ondersteuning die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren op school. We bieden onze leerlingen steeds een passende plek binnen de drie scholen van het Arentheem Scholengroep.

Onderwijs

We stimuleren onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Onze scholen staan midden in de samenleving en leiden leerlingen op voor leven én werken in de maatschappij. We zoeken actief naar leermogelijkheden in de wereld buiten het schoolterrein. Die zoeken we op, of we halen die naar onze school. Ons onderwijs is betekenisvol, prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft de leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. We bereiden ze voor op een succesvolle plaats in de samenleving. Ze leren hun eigen plek in te nemen in de samenleving, sterk en met (zelf)vertrouwen. Daarbij hoort ook zorg dragen voor degenen die dat nodig hebben, het kennen en onderhouden van onze democratische waarden en bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving.

Leerlingen en medewerkers

Onze leerlingen leren een ondernemende en verantwoordelijke rol in hun leerproces, hun ontwikkeling en hun gedrag te nemen. Ze leren samenwerken en zijn betrokken bij de school en de buitenschoolse activiteiten. Als ze onze scholen verlaten, hebben ze een beeld van wie zij zijn, wat ze kunnen en wat zij belangrijk vinden. Ze durven vertrouwen op hun eigen oordeel en hebben de moed om bestaande denkbeelden ter discussie te stellen.
Onze medewerkers zijn betrokken en bevlogen. Ze zijn competent in hun vak, en ze zijn trots op hun school en op hun leerlingen. Ze dagen de leerlingen uit, geven ze ruimte en stellen grenzen. Ze dragen bij aan betekenisvol onderwijs. Ze hebben een voorbeeldrol. Onze directeuren en afdelingsleiders geven richting, nemen initiatief en vormen de herkenbare aanspreekpunten van de school.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen