Scala

De ondersteuning op de scholen van de Arentheem Scholengroep wordt geleverd door Scala, een stafdienst van de Arentheem Scholengroep. De dienst bestaat uit vier verschillende disciplines met ieder hun eigen specialisme: orthopedagogen, logopedisten, schoolmaatschappelijk werkers, ambulant begeleiders en verzuimcoaches. We bieden ondersteuning bij zorg- en begeleidingsvraagstukken rondom leerlingen.

Voor leerlingen en ouders blijft de mentor het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn. Als het nodig is, schakelen de mentor van de leerling en de ondersteuningscoördinator van de school Scala in.

Hulp en professionalisering

Scala levert maatwerk. Elke leerling is immers anders. Onze specialist zorgt er eerst voor dat de vraag duidelijk is, vormt zich een beeld van de situatie en doet zo nodig onderzoek. Vervolgens wordt de ondersteuning geboden die passend is. Begeleiding van de leerling kan zowel in als buiten de klas plaatsvinden. Het kan ook zijn dat de mentor of een docent ondersteund wordt in het onderwijs aan een leerling, of een groep leerlingen. Indien nodig verwijst Scala door, altijd in overleg met leerling en ouders.

Naast het bieden van hulp, ondersteunt Scala de professionalisering van docenten. Scala werkt niet alleen voor de Arentheem Scholengroep, maar ook voor anderen die ondersteuning vragen. Dit kunnen scholen of individuele ouders zijn.

Kijk voor meer informatie op:  www.scala-onderwijsadvies.nl. 

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen